Image Alt

Blog

Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego mają przede wszystkim chronić konsumenta przez ograniczenie ryzyka, które w przyszłości może ulec podwyższeniu. W tym kontekście nowelizacja rekomendacji S to dobra propozycja. Po pierwsze, nakłoni banki do wprowadzenia kredytów hipotecznych o stałej stopie oprocentowania. Dziś