Mieszkania na sprzedaż bywają bardzo małe

Młody Polak w przeludnionym mieszkaniu

Co drugi młody Polak mieszka w zbyt małym mieszkaniu – wynika z danych Nowodworski Estates na podstawie najnowszego raportu Eurostatu. To dwukrotnie więcej od średniej w całej Unii Europejskiej, gdzie z problemem mierzy się blisko co trzecia osoba przed trzydziestką.

Dane dotyczą osób w wieku od 15 do 29 lat. Eurostat szacuje, że średnio 27 procent mieszkańców krajów Unii Europejskiej mieszkało w ubiegłym roku w lokalach, które można uznać za przeludnione i zbyt małe dla potrzeb mieszkańców. Ten sam wskaźnik dla wszystkich mieszkańców UE był znacznie niższy i wynosił 18 procent.

Wg kryteriów Eurostatu, mieszkanie (dom lub lokal) nie będzie przeludnione, jeżeli spełnia warunki: jeden pokój dla pary w gospodarstwie domowym, jeden pokój dla samotnej osoby w wieku przynajmniej 18 lat, pokój dla każdego gospodarstwa domowego, pokój dla dwojga dzieci tej samej płci w wieku 12 lat-17 lat, pokój dla dziecka w wieku 12 lat-17 lat (jeśli nie może mieszkać z dzieckiem tej samej płci), pokój dla dwojga dzieci w wieku do 12 lat.

Na razie ten stan jest nie do osiągnięcia dla młodych z dawnego bloku wschodniego. Tylko Czesi, Słoweńcy i Estończycy mieszczą się poniżej średniej. Największy problem z przeludnieniem młodzi ludzie mają w Rumunii i Bułgarii – odpowiednio 65 i 62%. Polska znalazła się na piątym miejscu – przeludnienie dotyczy 54% Polaków w wieku 15-29 lat. Biorąc pod uwagę całą populację Polski – wskaźnik przeludnienia spada do 40,5%. Najlepiej w UE mieszka się młodym na Malcie – 4%, Cyprze i Irlandii – po 6%, Belgii – 8% i Hiszpanii – tam tylko 9% młodych osób zmaga się z problemem zbyt małej powierzchni mieszkalnej.

Mieszkania na sprzedaż - wciąż za mało miejsca

Z analiz Nowodworski Estates wynika, że problem przeludnienia, nie tylko wśród młodych, dotyka mieszkańców tych krajów UE, gdzie rynek najmu właściwie nie istnieje. Większość mieszkańców w Rumunii (95%), Bułgarii (80%) czy Chorwacji (85%) ma własne mieszkania, ale ich powierzchnia jest dramatycznie mała i jest ponad dwukrotnie niższa od średniej UE. W Rumunii to zaledwie 43,9 m2. Następne w kolejności wśród najmniejszych mieszkań są Łotwa i Litwa, ich powierzchnia jest o prawie 20 m2 większa niż w Rumunii. Średnia powierzchnia mieszkania w Polsce 75,2 m2, odbiega od średniej unijnej o 20 m2. Mniejsze mieszkania od nas, oprócz trzech wyżej wymienionych państw, mają jeszcze Bułgarzy i Estończycy. Niemal identyczną powierzchnią mieszkalną dysponują Węgrzy (75,6 m2). Największe mieszkania (domy) mają Cypryjczycy, którzy średnio dysponują 141,4 m2 powierzchni użytkowej. Nieco mniejsze mieszkania są w Luksemburgu (131,1 m2), w Belgii (124,3 m2), Norwegii  (123,2 m2), Danii (118,1 m2) i Szwajcarii (117,1 m2).

Choć mieszkań powstaje coraz więcej, w Polsce wciąż brakuje – wg różnych szacunków – od miliona do ponad dwóch milionów mieszkań. Warto jednak podkreślić, że są one coraz mniejsze. W stolicy przeciętna powierzchnia lokali mieszkalnych spadła z 77,37 mkw. w roku 2006 do 63,06 mkw. w roku 2017.

m.kijowski@nowodworskiestates.pl

   

Napisz komentarz