Aplikuj
Dołącz do
najlepszych
Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie
nieruchomościami

“jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej,
taniej i lepiej niż inni,
powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś,
kto zrobi to lepiej od nas”

Zarządzanie
nieruchomościami to
oszczędność
czasu
i wysiłku
utrzymanie
dobrego
stanu
nieruchomoŚci
terminowe
wpłaty
czynszu
nadzór
nad finansami
wsparcie
prawne
formalności
pod kontrolą

Podczas gdy Ty wykorzystujesz swój czas do maximum, my dbamy o Twoją nieruchomość. Profesjonalne zarządzanie nieruchomością to bezpieczeństwo, spokój i pewność, że Twoje interesy są we właściwych rękach.

Zadbamy o wynajem, utrzymanie, niezbędne naprawy, terminowe opłacanie czynszu i innych należnych opłat oraz wszelkie kwestie, którymi Ty nie będziesz już zaprzątać sobie głowy.

Zarządzanie nieruchomościami krok po kroku

Stworzenie i promocja
oferty przez NE

W ramach usługi zarządzania nieruchomościami otrzymasz profesjonalnego agenta, który stworzy pełną ofertę Twojej nieruchomości i zajmie się jej promocją. Od teraz to Twój agent będzie odpowiadał na pytania klientów i prezentował im nieruchomość.

Negocjacje i podpisanie
umowy najmu

Twój agent przeprowadzi negocjacje, przygotuje projekt umowy najmu chroniący Twoje interesy, a także dopełni formalności.

Przekazanie
nieruchomości najemcy

To także agent przekaże nieruchomość najemcy sporządzając przy tym pisemny protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zawrze opis i dokumentację zdjęciową aktualnego stanu nieruchomości i stanów liczników.

Bieżące zarządzanie

Nie musisz się martwić regularnością opłat, drobnymi naprawami, czy kontrolą zużycia mediów. Nasi zarządcy zadbają o to wszystko za Ciebie.

Inspekcje kontrolne
nieruchomości

Dwa razy do roku zarządca odwiedzi Twoją nieruchomość, by sprawdzić jej stan i bieżącą eksploatację.

Odbiór
nieruchomości

Gdy skończy się termin obowiązywania umowy najmu, odbierzemy nieruchomość od najemcy, sporządzając ponownie protokół zdawczo-odbiorczy…

Przekazanie nieruchomości
nowemu najemcy

…i przekażemy ją nowemu najemcy, tak, aby zapewnić Ci płynność wynajmu, a tym samym – stały i niezachwiany przychód.

Pośrednictwo vs. Zarządzanie

Pośrednictwo
Pośrednictwo
+ zarządzanie
Profesjonalne zdjęcia
Plan nieruchomości
Wirtualna wizyta
Aktywne wyszukiwanie Najemcy
Promocja oferty na www.nowodworskiestates.pl
Promocja oferty w 30 portalach branżowych
Depozyt kluczy
Prezentacja nieruchomości
Weryfikacja Najemców
Negocjacje warunków najmu
Przeprowadzenie protokołu przekazania nieruchomości
Serwis po-transakcyjny
Wyłączność
Home Staging
Profesjonalny film
Kontrola stanu zużycia mediów
Organizacja napraw: zlecanie, nadzór, rozliczenie
Pomoc przy formalnościach (np. zameldowanie, przepisanie mediów)
Inspekcje nieruchomości
Protokół odbioru nieruchomości
Optymalizacja kosztów i przychodów
Comiesięczne raporty ekonomiczne
Pomoc kancelarii prawnej: windykacja należności* + nielimitowane konsultacje prawne z zakresu wynajmu i sprzedaży nieruchomości
Cena
1 czynsz
najmu netto**
12% czynszu
najmu netto***
* windykacja należności powyżej 1500 PLN
** płatne jednorazowo przy umowie najmu na min. 12 miesięcy
*** płatne z każdym miesiącem trwania umowy najmu