kredyt, kredytobiorca, porady

Poradnik kredytobiorcy, czyli 9 porad zanim weźmiesz kredyt hipoteczny Część 1

Podejmujemy w życiu wiele kluczowych dla nas decyzji. Jedną z nich jest decyzja zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Wiążemy się taką decyzją na 25-30 lat, gdzie będziemy musieli regularnie spłacać raty kredytu. Jest to długi okres kredytowania i dodatkowe obciążenie w budżecie domowym. Zanim weźmiesz kredyt hipoteczny zapoznaj się z 9 poradami Eksperta Nowodworski Estates, które ułatwią Ci podjęcie tej decyzji.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest głównym czynnikiem determinującym otrzymanie kredytu i określa nasze możliwości do spłaty kredytu. Jej wysokość uzależniona jest od naszych zarobków a także już posiadanych zobowiązań finansowych. Zdolność kredytowa liczona jest w różny sposób przez banki. Wynika to z polityki kredytowej danego banku. Do liczenia zdolności kredytowej mogą być brane pod uwagę, poza zarobkami i zobowiązaniami finansowymi takie czynniki jak:

 • liczba dzieci w rodzinie,
 • koszty utrzymania gospodarstwa domowego,
 • koszty utrzymania samochodu (o ile posiadamy),
 • historia w BIK,
 • wkład własny.

kredyt bank pieniądze

Bez względu na to, w jaki sposób bank będzie dokonywał obliczenia naszej zdolności kredytowej, większość z nich bierze pod uwagę podobne elementy. Zaciągając kredyt musimy przygotować dokumenty potwierdzające wysokość naszych dochodów. Najczęściej są to zaświadczenia o zarobkach od naszego pracodawcy. W przypadku osób samozatrudnionych, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane będzie udokumentowanie dochodów z kilku ostatnich lat, najczęściej dwóch, zwykle na podstawie PIT. Banki preferują osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę najlepiej na czas nieokreślony, ale coraz częściej inne formy zatrudnienia są traktowane na równi. Zaciągnięte już wcześniej zobowiązania kredytowe mogą znacznie obniżyć naszą zdolność kredytową bądź spowodować jej brak. Zanim zaciągniemy kredyt hipoteczny postarajmy się uporządkować naszą historię kredytową. Spłaćmy wszystkie drobne kredyty ratalne np. na sprzęt AGD lub telewizor jak również zamknijmy niepotrzebne karty kredytowe. Te ostatnie nawet nieuruchomione z przyznanym limitem kredytowym będą wpływać na obniżenie zdolności kredytowej. Budowanie historii kredytowej najlepiej zacząć wtedy, kiedy jesteśmy w dobrej kondycji finansowej. Nawet zakup na raty sprzętu domowego i regularna spłata w terminie płatności pozytywnie wpłynie na naszą historię kredytową.

Wkład własny

20, rekomendacja s

Zgodnie z wprowadzoną w 2013 roku Rekomendacją S, czyli zbiorem dobrych praktyk w obszarze kredytów hipotecznych minimalna wysokość wkładu własnego od 2017 roku wynosi 20%. Oznacza to, że wskaźnik LTV (będący wskaźnikiem obrazującym relację długu do wartości nieruchomości) nie powinien przekraczać 80%. Maksymalna wartość wskaźnika może wynosić 90% pod warunkiem, że nadwyżka ponad 80% zostanie ubezpieczona lub dodatkowo zabezpieczona. Potwierdza to fakt, że minimalny wkład własny wynosi 10%. Jednak im wyższy wkład własny tym niższa potem rata do spłaty jak również niższe całkowite koszty kredytu. Inną kwestią jest sposób gromadzenia/pozyskania wkładu własnego. Wkład własny nie musi być wniesiony tylko w formie gotówkowej. Jeśli posiadamy inną nieruchomość lub udokumentujemy poniesienie kosztów zakupu gruntu pod budowę domu to również zostanie zaliczona na poczet wkładu własnego. Aktywa finansowe takie jak obligacje skarbowe lub środki zgromadzone na koncie IKE lub IKZE mogą także stanowić wkład własny. Jednak musimy wiedzieć czy bank, w którym chcemy zaciągnąć kredyt uznaje te formy wkładu własnego.

Koszty kredytu

Wśród różnych elementów składających się na całkowity koszt kredytu możemy wyróżnić prowizje, odsetki oraz ubezpieczenie kredytu. 

koszt, koszty, pieniądze, kredyt

Prowizje – są jednorazową opłatą pobieraną przez bank przy udzielaniu, a dokładniej przy uruchomieniu środków z kredytu. Do prowizji możemy również zaliczyć opłaty pobierane w sposób regularny oraz cykliczny np. prowizje kwartalne czy prowizje od niewykorzystanej kwoty kredytu. Nie zapominajmy o prowizji od wcześniejszej spłaty. Ona również jest bardzo istotna. W ofercie banków mogą zdarzyć się możliwości rezygnacji z tej prowizji np. jeśli wcześniejsza spłata przypada w rocznicę podpisania umowy kredytowej lub po określonym okresie przykładowo po 5 latach.

Odsetki – to podstawowy składnik raty kredytu zaraz po kwocie kapitału. Każdy bank ustala oprocentowanie kredytu w skali roku, a jego oficjalna wartość nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej, o której decyduje Narodowy Bank Polski. W skład oprocentowania wchodzi również marża banku ustalana indywidualnie przy zaciąganiu kredytu. Suma tych dwóch składników przekłada się na wielkość odsetek jakie musimy zapłacić.

Ubezpieczenia kredytu – jest składnikiem, który nie występuje we wszystkich kredytach, czyli ma charakter dobrowolny. Jego obecność stanowi formę zabezpieczenia instytucji finansowej. Jednak oferta takiego świadczenia jest ustalana indywidualnie. Jak już wspominaliśmy ubezpieczenie może pojawić się np. przy niskim wkładzie własnym. 

RRSO – Podczas analizy kredytów długoterminowych, a takimi są kredyty hipoteczne ważny jest także wskaźnik RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Jest ona szerszym miernikiem, który dotyczy także pozostałych kosztów związanych z kredytem np.  kosztu prowadzenia obowiązkowego konta osobistego. Określa ona całkowity koszt kredytu ponoszony przez kredytobiorcę i wyrażona jest w wartości procentowej. Im wyższa tym droższy kredyt.

W procesie podejmowania decyzji bank może nam zaproponować jakie zabezpieczenia chce od nas przyjąć. Bez względu na ilość zabezpieczeń musimy zwrócić uwagę również na ich koszty. To pewnie najważniejszy wskaźnik, na który zwraca uwagę większość kredytobiorców. Pamiętajmy, że nie zawsze najlepszy jest ten kredyt, który oferuje najniższą marżę.

 

Kolejne porady już za miesiąc.

Komentarze
 • Krzy

  Bardzo fajnie opisane.
  Jakby ktoś szukał fajnej wizualizacji kredytu – kalkulatorkredytu.com
  Takie jeszcze znalazłem

  10 lutego 2020
  Odpowiedz
Napisz komentarz