negocjacje-warunki-kredyt

Poradnik przyszłego kredytobiorcy, czyli 9 porad zanim weźmiesz kredyt hipoteczny Część 3

Zanim weźmiesz kredyt hipoteczny zapoznaj się z ostatnimi poradami Eksperta Nowodworski Estates, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. W poprzednich częściach Naszego Poradnika przedstawiliśmy porady w kolejności tak, jak przebiega proces ubiegania się o kredytu hipoteczny. W tej części zajmiemy się poradami związanymi z wypłatą środków z kredytu oraz z działaniami w trakcie trwania okresu kredytowania.

 

kredyt-umowa-warunki

Podpisując umowę kredytową kredytobiorca wyraża nie tylko wolę zaciągnięcia kredytu w banku, ale również bierze na siebie odpowiedzialność za jego terminową spłatę i wypełnianie warunków z niej wynikających. Przed wypłatą środków z kredytu, w procesie negocjacji zostają ustalone warunki do uruchomienia. Najczęściej możemy spotkać się z poniższymi przykładowymi warunkami do uruchomienia:

  • przedłożenie aktu notarialnego zakupu nieruchomości,
  • udokumentowanie wkładu własnego,
  • ustanowienie wymaganych zabezpieczeń kredytu,
  • w przypadku hipoteki – złożenie i opłacenie wniosków do sądu wieczystoksięgowego lub aktu notarialnego ustanowienia hipoteki, 
  • dostarczenie dokumentów związanych z realizowaną inwestycją np. wycena nieruchomości, 
  • przedłożenie faktur będących przedmiotem finansowania lub refinansowania,
  • podpisanie dyspozycji wypłaty z kredytu,
  • zaświadczenie o wysokości salda do spłaty refinansowanego kredytu – w przypadku, kiedy kupowana nieruchomość jest obciążona kredytem poprzedniego właściciela.

 

To tylko niektóre z przykładów, na jakie możemy natknąć się w otrzymanym projekcie umowy kredytowej. Lista ta może być mniej lub bardziej rozbudowana w zależności od banku. Bez spełnienia warunków z umowy, kredyt nie zostanie uruchomiony. Warto już na etapie wstępnej decyzji kredytowej dowiedzieć się, jakie warunki będziemy musieli spełnić przed wypłatą środków z kredytu. Pamiętajmy również o terminach ważności przedstawianych dokumentów np. zaświadczenie o wysokości salda do spłaty refinansowanego kredytu może być ważne tylko miesiąc od daty jego wystawienia. To znacznie ułatwi i przyspieszy proces uruchomienia, a nam zaoszczędzi niepotrzebnego stresu. 

 

zobowiązania-kredytobiorcy

Istotnym elementem w umowie kredytowej, z punktu widzenia kredytobiorcy, są jego obowiązki/zobowiązania w związku z zaciągniętym zobowiązaniem finansowym. Kredytodawca wymaga, aby zabezpieczenia były skutecznie ustanowione w całym okresie kredytowania, co oznacza, że w przypadku np. cesji praw z polis ubezpieczeniowych takie polisy należy co rok odnawiać i cedować na rzecz banku. Jest to jeden z obowiązków nałożonych na kredytobiorcę w umowie kredytowej. Innym przykładem jest zobowiązanie kredytobiorcy do przeprowadzania przez rachunki wszystkich obrotów, co w przypadku osób fizycznych dotyczy wpływów miesięcznych wynagrodzeń na rachunek w banku, w którym jest zaciągnięty kredyt. 

 

negocjacje-kredyt-umowa

Poza sztywnymi zapisami umowy kredytowej, czyli takimi, które stanowią jej szkielet, pozostała treść umowy kredytowej, zwłaszcza oprocentowanie czy proponowane zabezpieczenia są możliwe do negocjowania z bankiem. Również element umowy, jakim jest spłata kredytu, również może podlegać negocjacjom, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy przejściowe problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań kredytowych. W negocjowaniu warunków często używany jest tzw. cross-selling, czyli sprzedaż krzyżowa. Biorąc kolejny produkt w banku np. kartę kredytową czy rachunek walutowy lub ubezpieczenie na życie, możemy obniżyć oprocentowanie kredytu. W takich sytuacjach istnieje możliwość negocjowania ilości przyjętych zabezpieczeń przez bank. Również wysokość przeprowadzanych obrotów przez rachunki może ulec zmniejszeniu.

 

Zaciągając kredyt hipoteczny bierzemy na siebie długoterminowe zobowiązanie, z którego musimy się wywiązać. Na naszą zdolność kredytową na wpływ kilka czynników m.in.: zarobki, dotychczasowe zobowiązania finansowe, liczba dzieci w rodzinie, koszty utrzymania gospodarstwa domowego, koszty utrzymania samochodu (o ile posiadamy) oraz historia w BIK. Wysokość wkładu własnego ma wpływ na wysokość kredytu oraz płaconych w przyszłości odsetek. Zaciągajmy kredyt w walucie, w której zarabiamy. Eliminujemy w ten sposób ryzyko walutowe. Pamiętajmy, że nie zawsze najlepszy jest ten kredyt, który oferuje najniższą marżę. Zwracajmy uwagę na wszystkie koszty kredytu oraz wartość RRSO. Warto przed podpisaniem umowy kredytowej przeczytać uważnie jej treść. Chcąc mieć pełen komfort przy zaciągania kredytu, warto poprosić o wyjaśnienie niejasnych dla nas kwestii przez doradcę biznesowego i/ lub agenta nieruchomości. Zawsze możemy próbować negocjować warunki kredytowania z bankiem, oczywiście poza sztywnymi zapisami umowy kredytowej. Wierzymy, że przedstawione porady ułatwią Ci podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytu.

Napisz komentarz